Сферою наукових інтересів кафедри міжнародної економіки та бізнесу є широкий спектр питань ефективної інтеграції України до глобального економічного простору

Основні напрями науково-дослідної роботи

  • стратегічні конкурентні переваги економічного розвитку України у світовому господарському просторі;
  • фактори підвищення конкурентоспроможності та економічного потенціалу України;
  • стратегії посилення конкурентоспроможності регіонів України в світовому економічному просторі;
  • напрями підвищення якості людського потенціалу на основі економічного зростання в Україні та її регіонах;
  • розробка моделей ефективного розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні в контексті активізації міжнародної економічної діяльності.

З 2014 року науковці кафедри міжнародної економіки та бізнесу є організаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічний вимір».

Noosphere Engineering School

За ініціативи та активної участі науковців кафедри в 2019 р. в ЧДТУ відкрита інжинірингова лабораторія Noosphere Engineering School – спільний проект міжнародної корпорації Noosphere та провідних ВНЗ України. Мета проекту – забезпечити синергію науки і бізнесу шляхом формування стартап-екосистеми в Україні та регіонах за рахунок спеціальних, унікальних освітніх інститутів – інжинірингових шкіл / лабораторій. Основні напрями роботи: космічні технології і дослідження, альтернативна енергетика, робототехніка та електроніка, медичні технології, системи обробки зберігання та передачі великих масивів даних, ігрові платформи.

Науково-дослідна діяльність студентів:

Наші студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, яка органічно пов’язана з кафедральною тематикою. Традиційною формою участі студентів у науковій роботі є гуртки, участь у наукових конференціях, конкурсах студентських робіт. Результати наукових досліджень студентів обговорюються в рамках Днів студентської науки на щорічній звітній науковій конференції.

Студенти спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Міжнародна економіка»  беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук. 

Майбутні економісти-міжнародники вже під час навчання є активними учасниками міжнародних проектів, зокрема програм АІЕSЕС в Україні, Work and Travel USA  та інших. 

Зовнішні зв’язки

На базі кафедри створено регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників», учасниками якого є викладачі кафедри, працює молодіжна секція ВГО УАЕМ. В рамках діяльності організації студенти спеціальності мають можливість брати участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фахових дисциплін, проходити стажування – літні школи в провідних університетах країни, зокрема Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Детальніше про асоціацію: http://www.ugouaem.com/